چگونگی حذف لکه از روی کالای چرم

چگونگی حذف لکه از روی کالای چرم

حذف لکه از روی چرم

حذف لکه از روی کالای چرمی

1- با پارچه نرم روغن را از سطح چرم بردارید, به روغن فشار ندهید.

2- مقداری آرد ذرت روی لکه روغنی بریزید تا بطور کامل لکه را بپوشاند. می توان به جای آرد ذرت از پودر بچه هم استفاده کرد.

3- اجازه دهید 3 الی 4 ساعت آرد ذرت روی لکه بماند.

4- با جارو برقی و یا با پارچه خشک و نرم آرد ذرت را پاک کنید.

5 – اگر بعد از این مراحل لکه کامل حذف نشده باشد. از محلول 1:1 سرکه سفید و نمک استفاده کنید. برای این کار پارچه نرمی را با محلول فوق خیس کرده و روی لکه بکشید.

6- محل را با پارچه ئ آب مقطر بشوئید.

حذف لکه تازه رنگ از روی کاپشن چرمی

بسیاری از موتور سیکلت سوارها از کاپشن چرمی استفاده می کنند امکان دارد در کوچه و بازار و یا در محلهای پر رفت و آمد دیگر, بطور اتفاقی رنگ و یا مواد رنگی روی کاپشن موتور سوار بپاشد,در این صورت:

1- در صورتی که رنگ ریخته شده خشک نشده باشد با قسمت نرم کارد پنیرخوری به ارامی رنگ را از سطح پرم پاک کنید.مواظب باشید کارد صدمه ای به چرم نزند.

2- با حوله کاغذی, باقی مانده رطوبت رنگ را از روی چرم پاک کنید.

3- با پارچه نرم و لطیف نمدار محل رنگ را طوریکه آلودگی به جاهای بیشنری پخش نشود تمیز کنید.

4- اگر لکه ای در سطح چرم باقی مانده باشد با پارچه آغشته با صابون چرم محل را تمیز کنید.

5- اگر رنک و یا لکه رنگی خشک شده باشدبا استفاده از پنبه گلوله شده آغشته به ایزوپروپیل الکل لکه را پاک کنید.

6- با استفاده از محلول روغن زیتون و یا روغن بزرک و سرکه سفید به نسبت 1:1 تهیه می شود. محل تظافت شده را

محافظت کنید.

حذف لکه خشک شده رنگ از روی کاپشن چرمی

1- با یک پارچه کهنه مقداری از روغن زیتون را روی لکه خشک شده رنگ بمالید.

2- مالش را در جهت حرکت عقربه های ساعت آنقدر ادامه دهید تا رنگ خشک شده شل شود.

3- قسمتهای کنده شده رنگ را از سطح چرم حذف کنید.

4- نوک کارد پلاستیکی را با پارچه کهنه پوشانده و با آن باقی مانده رنگ خشک شده را از سطح چرم آهسته, آهسته جدا کنید.

Leave Your Comment

در حال بارگیری کپچا پلاس ...